Lokala regler


 LOKALA REGLER SUNNE GOLFKLUBB, ett komplement till VGDF:s regelkort 2018.

Vattenhinder regel 26
Hål 11, Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål 11 och senast skar gränsen för hindret där denna defineras med röda pinnar/markplattor får spelaren fortsätta enligt regel 26, eller som ett ytterligare alternativ använda sig av droppzonen till vänster greenområdet, också detta med ett slags plikt.

Droppning och omdroppning se regel 20-2

Mark under arbete ( MUA ) Regel 25-1
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Plikt för brott mot den lokala regeln
​​​​​​​Matchspel             Förlust av hål
Slagspel                 Två slag


Tävlingsledning Sunne Golfklubb 2018-05-01

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL
LÄGESFÖRBÄTTRING ( 1 KLUBBLÄNGD ) på finklippta delen av spelfältet. En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får, efter att han markerats, utan plikt lyftas, rengöras och placeras på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg. Den får inte placeras in i ett hinder eller in på green. Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i spel enligt Regel 20-4
DROPPZON HÅL 4, om en boll ligger i området MUA på hål 4 får spelaren använda sig av de tillfälligt upprättade droppzonerna. Droppzon närmast bollens ursprungliga läge skall användas, detta oavsett om droppzon är närmare hål.
Droppning och omdroppning, se Regel 20-2

Plikt för brott mot den tillfälligt lokala gereln
Matchspel          förlust av hålet
Slagspel              två slag


Tävlingsledning Sunne Golfklubb 2018-05-01