LOKALA REGLER SUNNE GOLFKLUBB, ett komplement till VGDF:s regelkort 2019.


Rött pliktområde. Regel 17.1d
Hål 11, Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål 11 och senast skar gränsen för hindret där denna defineras med röda pinnar/markplattor eller som ett ytterligare alternativ använda sig av droppzonen till vänster greenområdet, också detta med ett slags plikt.

Rött pliktområde. Regel 17.1d
Hål 7, Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål 11 och senast skar gränsen för hindret där denna defineras med röda pinnar/markplattor eller som ett ytterligare alternativ använda sig av droppzonen till vänster på andra sidan pliktområdet, också detta med ett slags plikt.

Droppning och omdroppning se regel 14-3

Mark under arbete ( MUA ) Regel 16
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Plikt för brott mot den lokala regeln
​​​​​​​Matchspel             Förlust av hål
Slagspel                 Två slag


Tävlingsledning Sunne Golfklubb 2019-05-20.