​​​​​​​
10-2017-0110-2017-01
10 2017 01

  Hål 10

  • Par 4
  • Index 12 
  • Tee 59 345 m
  • Tee 54  345 m
  • Tee 50  317 m
  • Tee 42  280 m
  • Greendjup 26 m (från Inspelslinje)
Tips!
Viktigt att träffa fairway för att få bra inspelsvinkel.
Ta en klubba mindre på inspelet. Sluttar kraftigt nedför.

    Hålsponsor

fryksdalenssparbank-aboutfryksdalenssparbank-about
fryksdalenssparbank about

Om Fryksdalens Sparbank


​​​​​​​​​​​​​​Vi är en fristående sparbank med huvudkontor i Sunne, Värmland. Sedan 2012 har vi även ett kontor i Sysslebäck. Som sparbank har vi inte aktieägare, utan vi ägs i princip av de som bor och verkar här.
Fryksdalens sparbank ska verka för bygdens långsiktiga, kollektiva sparande. Det betyder att sparbanken ska ägna sig åt en verksamhet som ska gynna den egna bygdens invånare på sikt.
Vår första kund var Svea Christina Loberg som satte in 13 riksdaler på sitt nyöppnade sparkonto i vår bank den 5 oktober 1856. Året innan hade sockenstämman i Sunne fattat ett beslut om att starta en sparbank. I protokollet kan man läsa att det skulle bli enklare för folk i Fryksdalen att spara pengar och att vinsten skulle stanna här hemma.
Det är fortfarande vårt uppdrag. Det är därför vi finns.
Vinsterna stannar här