1. LOKALA REGLER SUNNE GOLFKLUBB
VGDF:s Regelkort 2019 gäller med följande tillägg


DROPPZONER

Rött pliktområde hål 11. Regel 17.1d
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål 11 och senast skar gränsen för hindret där denna defineras med röda pinnar/markplattor eller som ett ytterligare alternativ använda sig av droppzonen till vänster greenområdet, också detta med ett slags plikt.

Rött pliktområde hål 7. Regel 17.1d
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid utslagsplats hål nr 7 och senast skar gränsen för hindret där denna defineras med röda pinnar/markplattor eller som ett ytterligare alternativ använda sig av droppzonen till vänster på andra sidan pliktområdet, också detta med ett slags plikt.

Droppning och omdroppning se regel 14-3

Mark under arbete ( MUA ) Regel 16
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

LÄGESFÖRBÄTTRING EN KLUBBLÄNGD, FINKLIPPT DEL AV BANAN
När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre  får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från en punkt på spelfältet inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge.  Detta läge får inte vara närmare hålet än den ursprungliga bollens läge. Allt enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. 

Plikt för brott mot den lokala regeln
​​​​​​​Matchspel             Förlust av hål
Slagspel                 Två slag

2. Tävlingsbestämmelser 

Scorekortsinlämning
Spelaren lämna in sitt scorekort till personal i tävlingskansliet. Det anses inlämnat när spelaren har överlämnat detsamma.

Tävlingsledning Sunne Golfklubb 2019-05-20.