Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF: s Regelkort 2023 och gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1. Out of bounds (Regel 18)
OOB markeras av linjen mellan vita pinnars bansidespunkt i marknivå.
2. Droppzoner vid pliktarea 7 och 11 (Regel 17)
Hål 7
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid utslagsplats på hål nr 7 och senast skar gränsen för hindret där denna definieras med röd linjemarkering får man som ett ytterligare lättnadsalternativ använda sig av droppzonen till vänster på andra sidan pliktområdet, då med ett slags plikt.
Hål 11.
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret bakom green på hål 11 och senast skar gränsen för hindret i höjd med eller bakom green får man som ett ytterligare lättnadsalternativ använda sig av droppzonen till vänster greenområdet, då med ett slags plikt.
3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
1. Områden definierat av blå pinnar med grön eller vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt skall tas enligt regel 16.1f.
2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Inverkan av dessa skador enbart på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
b) Oflyttbart tillverkat föremål nära green
Lättnad får tas enligt regel 16.1 för en boll på finklippt del av spelfältet om föremålet är på spellinjen och på finklippt del av spelfältet och inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Lättnad medges ej om spelaren väljer en orimlig spellinje.
Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt
(Slagspel: 2 slag Matchspel: Förlust av hål)