Banpersonal/maskinhall.

Banpersonal och maskinhall finner du bredvid tee på hål 14, norra delen av banan.
Greenkeeper Pär Olsson svarar för daglig drift & underhåll med allt som rör banan.

Telefon till maskinhall är 070-691 41 40

Greenkeeper Pär Olsson
Mail par.olsson@sunnegk.se