Tävlingskalender

Tävlingshandicap erhålles av spelare som registrerat minst
fyra ronder föregående år alternativt innevarande år.