Tävlingskalender

Finns begreppet tävlingshandicap kvar?

Nej. En tävlingsledningen kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.