​​​​​​​
9-2017-019-2017-01
9 2017 01

  Hål 9

  • Par 5
  • Index 9 
  • Tee 59 410 m
  • Tee 54  360 m
  • Tee 50  360 m
  • Tee 42  309 m
  • Greendjup 39 m (från Inspelslinje)
Tips!
Slå ut 190 m mot skogsparti för bästa inspelsvinkel. 
Långt andraslag, långslående kan nå green på två.

Hålsponsor

Helmia-e1403097155694Helmia-e1403097155694
Helmia e1403097155694

Om Helmia 


​​​​​​​​​​​​​​Helmia ägs och drivs av familjen Walfridson. Koncernen har sitt säte i Sunne och är idag ett av de större bolagen i Värmland som fortfarande har kvar sitt huvudkontor i länet.
Helmia har cirka 400 medarbetare och omsätter över 1,5 miljarder kronor. All verksamhet bedrivs i Värmland. I koncernen ingår fem helägda dotterbolag, Helmia Bil, Helmia Lastbilar, Helmia Fastigheter, ICA Toria och Helmia Motorsport. Dotterbolagen ägs och drivs av familjen Walfridson genom moderbolaget Helmia och Helmiastiftelsen.